top of page
  • รูปภาพนักเขียนmoo mall

Big Data คืออะไร?

จากงาน moomall TechTheNextStep คุณป้อม ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ ได้ทิ้งประเด็นเรื่อง Big Data ไว้อย่างน่าสนใจ เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับ Big Data ให้มากขึ้น

Big Data คืออะไร

Big Data คือ ข้อมูลทุกชนิดที่อยู่ในองค์กรซึ่งเมื่อรวมกันแล้วจะมีปริมาณมากจนซอร์ฟแวร์หรือฮาร์ดแวร์ทั่วไปไม่สามารถรองรับหรือประมวลผลข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

.

Big Data เป็นอย่างไร

Big Data นั้นจะประกอบไปด้วยคุณลักษณะ 4 อย่าง หรือ 4Vs

  1. Volume (ปริมาณ) คือขนาดของข้อมูลที่รวบรวมมาได้ มีปริมาณข้อมูลมาก ซึ่งสามารถเป็นได้ทั้ง Online และ Offline

  2. Velocity (ความเร็ว) ข้อมูลมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีการส่งผ่านข้อมูลแบบ Streaming ทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบ manual มีข้อจำกัด

  3. Variety (ความหลากหลาย) ข้อมูลมีความหลากหลาย สามารถเป็นได้ทั้งที่มีโครงสร้าง และข้อมูลที่ไม่สามารถจับรูปแบบได้

  4. Veracity (ความไม่ชัดเจน) คือข้อมูลที่ยังไม่ผ่านการดำเนินการให้อยู่ในรูปแบบของข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร

.

รูปแบบของ Big Data

  1. ข้อมูลเชิงพฤติกรรมการใช้งานต่างๆ (Behavioral data) เช่น server log, พฤติกรรมการคลิกดูข้อมูล, ข้อมูลการใช้ ATM เป็นต้น

  2. ภาพถ่าย, วีดีโอ, รูปภาพ (Image & sounds) เช่นภาพถ่ายจาก google street view, ภาพถ่ายทางการแพทย์, ลายมือ, ข้อมูลเสียงที่ถูกบันทึกไว้ เป็นต้น

  3. ข้อความที่เป็นลายลักษณ์อักษร (Languages) เช่น text message, ข้อความที่ถูก tweet, เนื้อหาต่างๆในเว็บไซต์ เป็นต้น

  4. บันทึก (Records) เช่น ข้อมูลทางการแพทย์, ข้อมูลผลสำรวจที่มีขนาดใหญ่, ข้อมูลทางภาษี เป็นต้น

  5. ตัววัดค่าต่างๆ (Sensors) เช่น ข้อมูลอุณหภูมิ, ตัววัดความเร่ง, ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ เป็นต้น

.

ทำไมเราจึงควรให้ความสนใจ Big Data

Big Data ช่วยให้สามารถใช้ข้อมูลจากทุกแหล่งที่เป็นไปได้ และวิเคราะห์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่คุณต้องการ ซึ่งช่วยให้สามารถเข้าใจผู้บริโภคได้มากขึ้น ลดต้นทุน ระยะเวลาดำเนินการ และสามารถตัดสินใจได้อย่างแม่นยำมากขึ้น

.

แล้วเราจะวิเคราะห์ Big data ได้อย่างไร

ในปัจจุบันหลายบริษัทได้นำ Big Data มาประยุกต์ใช้ในส่วนของการขายและการตลาดของธุรกิจ โดยใช้เครื่องมือเช่น Google Analytics หรือ ระบบ ERP มารองรับ

.

ตัวอย่างธุรกิจที่ประสบความสำเร็จจากการใช้ Big Data

Netflix ใช้ Big Data ในการแก้ปัญหาจอดำที่เกิดกับลูกค้าผู้ใช้บริการ Video on demand ซึ่งทีมงาน Netflix นำข้อมูลทุกด้านไม่ว่าจะเป็นความหนาแน่นในการใช้บริการ เครื่องข่ายความเร็วเน็ต จุดเชื่อมต่อระหว่างการให้บริการด้านข้อมูล ต่างๆ ถูกนำมาวิเคราะห์เพื่อหาทางป้องกันปัญหา Down-time ที่จะเกิดขึ้นอีกในอนาคต

.

Amazon นำ Big Data ไปใช้ในการแนะนำสินค้าแบบอัตโนมัติ และปรับราคาสินค้าแบบ Real-time (Pricing Engine) ให้ตรงกับจุดที่ลูกค้าเห็นค่าของสินค้า (Value) และเกิดความเต็มใจที่จะจ่าย โดยอาศัยข้อมูลพฤติกรรมการเข้าชมเว็บไซต์และเลือกซื้อสินค้า ข้อมูลการซื้อในอดีต ข้อมูลการค้นหาข้อมูลการเลือกซื้อสินค้าผ่านทาง Search Engine ราคาสินค้าคู่แข่ง จำนวนสินค้าที่เหลืออยู่ เพื่อเพิ่มยอดขายในกับธุรกิจจากการที่ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น

.

Creden เว็บไซต์รวบรวมข้อมูลผู้ประกอบการที่คุณป้อมแนะนำเป็นข้อมูล Big data เพื่อไปศึกษา ข้อมูลธุรกิจได้ เพียงใส่โค้ด "CREDIT3" จะได้ใช้ฟรี 3 เครดิต


ที่มา : medium, tereb, sas, goodfactory, bigdataexperience

#moomall #moomalltechthenextstep #bigdata

ดู 173 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page