• moomall

กองทุน SSF ตัวตายตัวแทนของกองทุน LTF จริงหรือ ?

เมื่อ LTF นำมาลดหย่อนภาษีไม่ได้อีกต่อไป ตัวเลือกใหม่ที่เพิ่งคลอดปี พ.ศ.2563 เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจไม่แพ้ LTF แม้แต่นิดเดียว ก็คือ SSF แต่จะมีความต่างอย่างไร แล้วทำไมมนุษย์เงินเดือนควรซื้อเก็บไว้ ต้องตามไปดู

.

ทำความรู้จักกับกองทุน SSF

สำหรับกองทุน SSF (Super Saving Fund) หรือกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว เป็นกองทุนน้องใหม่ในรูปแบบที่นำไปลงทุนในสินทรัพย์ได้ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นตราสารหนี้ หุ้น กองทุนรวม

.

ผู้ซื้อกองทุน SSF สามารถดหย่อนภาษีได้ 30% ของเงินได้ แต่ไม่เกิน 2 แสนบาท และเมื่อรวมกับกองทุนการออมเพื่อการเกษียณอายุอื่นๆ จะต้องไม่เกิน 5 แสนบาท

.

สำหรับกองทุน SSF ไม่มีขั้นต่ำในการซื้อ และไม่จำเป็นต้องซื้อต่อเนื่องทุกปี เพียงแต่ต้องถือหน่วยลงทุน 10 ปี ขึ้นไป นับจากวันที่ซื้อ จึงจะขายคืนได้

.

เริ่มใช้ในการลดหย่อนภาษี ปี 2563 และช่วงที่ให้สิทธิประโยชน์คือ ปี พ.ศ. 2563 – 2567 หลังจากนั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของการคลัง

.

จัดการอย่างไรเมื่อกองทุน LTF ไม่ได้เปิดขายแล้ว

กองทุน LTF (Long Term Equity Fund) เป็นกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่เน้นลงทุนในกองทุนรวมหุ้นไทย โดยไม่ต้องซื้อต่อเนื่องทุกปี ไม่มีกำหนดขั้นต่ำในการซื้อ

.

แต่ให้ซื้อได้ไม่เกิน 15% ของรายได้ทั้งปี และไม่เกิน 5 แสนบาท ถือครองไม่น้อยกว่า 7 ปฏิทิน (นับจากปีที่ซื้อ ไม่นับจากวันที่ซื้อ) ที่สำคัญหักภาษีได้ถึงปี พ.ศ.2562 เท่านั้น

.

สำหรับกองทุน LTF ไม่ได้เปิดขายแล้วในปี พ.ศ.2563 คนที่เคยซื้อกองทุน LTF อยู่แล้ว ต้องประเมินถึงสถานการณ์ตลาดหุ้นไทยในระยะยาว

.

รวมถึงความจำเป็นในการใช้เงินลงทุนก้อนที่ลงไปแล้ว ว่ามีมากน้อยแค่ไหน หากตัดสินใจที่จะขาย ต้องคำนึงถึงว่า ถ้าขายก่อนครบ 7 ปี ปฏิทิน จะทำให้เราต้องคืนภาษีที่ได้รับการยกเว้นย้อนหลัง

.

พร้อมทั้งจ่ายเงินคืนเพิ่มในอัตรา 1.5% ต่อเดือน นับตั้งแต่เดือนเมษายน ของปีที่ผู้ลงทุนขอยกเว้นภาษีจนถึงเดือนที่ผู้ลงทุนทราบว่าตนเองได้ทำผิดเงื่อนไขการลงทุน

.

ถ้ากองทุนมีกำไรจากการลงทุน ผู้ลงทุนต้องนำกำไรจากการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน LTF ไปรวมเป็นเงินได้ของปีที่ขายคืน เพื่อเสียภาษีเงินได้

.

ในระหว่างนี้ที่กองทุน LTF ที่ถืออยู่ มีผลการดำเนินงานไม่เป็นที่น่าพอใจ ผู้ลงทุนสามารถโอนย้ายหน่วยลงทุนไปบจ.อื่นได้ แต่ก็ต้องศึกษาเรื่องของค่าธรรมเนียมการโอนย้ายด้วย

.

ความต่างของกองทุน SSF และกองทุน LTF

แท้จริงแล้วกองทุน SSF ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อเป็นตัวตายตัวแทนของกองทุน LTF แต่เน้นให้คนได้ออมระยะยาว

.

โดยสามารถตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ ออมเงินไว้ใช้ทำธุรกิจในอนาคตเพื่อต่อยอดให้มีเงินสะสมช่วงบั้นปลายชีวิต หรือสำหรับเป็นเงินช่วงเกษียณ

.

เพราะในปี พ.ศ.2568 สังคมไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ มีจำนวนผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า 60 ปี มากกว่า 20% ของจำนวนประชากร

.

รัฐบาลต้องใช้งบประมาณถึง 3.62 แสนล้านบาท ในการดูแล ผมคิดว่า กองทุน SSF เหมาะสำหรับมนุษย์เงินเดือนที่ชอบลงทุนแบบกระจายความเสี่ยง นอกจากคุณจะเอาเงินไปซื้อหุ้น ทองคำ อสังหาริมทรัพย์

.

การซื้อกองทุน SSF เก็บไว้ โดยมีระยะเวลาบังคับนานขึ้นกว่ากองทุน LTF ก็ถือเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจเลยทีเดียว ที่สำคัญช่วง 5 ปีแรก ยังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย


.

ก่อนที่จะนำเงินไปลงทุนซื้อกองทุน SFF คุณต้องคำนวณรายรับรายจ่ายต่างๆ ก่อนจะนำเงินไปลงทุน โดยคุณสามารถใช้เครื่องคิดเลข Xiaomi Lofree Digit Calculator

.

รูปทรงอันทันสมัย ผสมผสานความวินเทจจากโมเดลเครื่องพิมพ์ดีดดั้งเดิม ปุ่มกดทนทานใช้งานง่าย และออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์หน้าจอลาดเอียง 15 องศา ช่วยลดความเมื่อยล้าของดวงตา

ที่มา : thebangkokinsight,thairath,matichon,xiaomilovers

#moomall #xiaomithailand #LTF #SSF #ลงทุนดู 77 ครั้ง0 ความคิดเห็น