moomall logo-01.png

นโยบายและเงื่อนไขการคืนสินค้าของ moomall

    คุณสามารถตรวจสอบนโยบายการคืนสินค้าได้จากสัญลักษณ์ “คืนสินค้าได้ภายใน 7 วัน” ที่จะปรากฏในหน้าแสดงสินค้า ซึ่งระยะเวลาที่คืนสินค้าได้จะนับจากวันที่คุณได้รับสินค้า (รวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 

    สินค้ายกเว้นที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการคืนสินค้า สินค้าดิจิทัลดาวน์โหลด เช่น E-books E-journals บัตรเติมเงิน ภาพยนต์ เพลง ซอฟต์แวร์ออนไลน์ ฯลฯ จะไม่อยู่ในเงื่อนไขการคืนสินค้า โดยจะแสดงสัญลักษณ์ “สินค้าไม่สามารถคืนได้” ในหน้าแสดงสินค้า

 

    หมายเหตุ สินค้าบางชิ้นอาจมีการรับประกันเพิ่มเติมจากผู้ขายหรือผู้ผลิต หากสินค้าชิ้นนั้นเลยระยะเวลาการรับประกันของmoomall แล้ว คุณสามารถติดต่อผู้ขายหรือผู้ผลิตโดยตรงได้จากรายละเอียดที่ระบุในใบรับประกันสินค้าที่แนบมากับบรรจุภัณฑ์

เหตุผลในการคืนสินค้า แบ่งออกได้ดังนี้

ก. สินค้ามีตำหนิ

สินค้าที่เสียหายทางกายภาพ เช่น บุบ มีตำหนิ เมื่อส่งถึงมือลูกค้าและ/หรืออยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ชำรุด

- สินค้าจะต้องคืนมาพร้อมบรรจุภัณฑ์ และอุปกรณ์เสริม รวมทั้งของแถม

ข. สินค้าผิด/ไม่ถูกต้อง

สินค้าที่ได้รับมีความแตกต่างจากหรือไม่ตรงกับคำบรรยายสินค้าบนหน้าเว็บไซต์

- สินค้าจะต้องไม่ผ่านการใช้งาน (หากเป็นไปได้ให้ลูกค้าดูรายละเอียดสินค้าจากบรรจุภัณฑ์แทนโดยไม่ต้องแกะดูสินค้า) 

- สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพเดิม ในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทพร้อมอุปกรณ์เสริม

ค. สินค้า / อุปกรณ์ หรือชิ้นส่วนของสินค้าสูญหายหรือได้รับไม่ครบ รวมทั้งสินค้าไม่สามารถใช้การได้

อุปกรณ์ ชิ้นส่วนสินค้า หรือฟังก์ชันการใช้งานไม่เป็นไปตามที่อธิบายไว้ในคู่มือสินค้า

- สามารถลองสินค้าได้แต่ต้องอยู่ในสภาพ “ใหม่” 

- สินค้าจะต้องคืนมาพร้อมบรรจุภัณฑ์ และอุปกรณ์เสริม รวมทั้งของแถม

ง. สินค้าไม่ตรงตามที่โฆษณาไว้

สินค้าที่ได้รับไม่ตรงตามที่โฆษณา เช่นรูป ของแถม ลักษณะสินค้า ลวดลาย วัสดุที่ใช้ และอื่นๆ

- สินค้าจะต้องไม่ผ่านการใช้งาน 

- สินค้าจะต้องคืนมาพร้อมบรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์เสริม รวมทั้งของแถม

จ. เปลี่ยนใจ*

ลูกค้าเปลี่ยนใจไม่ต้องการสินค้านั้นๆ แล้ว

- สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพเดิม และอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท ไม่ถูกเปิดออก หรือมีการแปะเทป สติ๊กเกอร์ หรืออะไรก็ตามที่ทำให้บรรจุภัณฑ์เดิมเสียหาย

- สินค้าจะต้องไม่ผ่านการใช้งาน

- สินค้าจะต้องคืนมาพร้อมบรรจุภัณฑ์ และอุปกรณ์เสริม รวมทั้งของแถม

ฉ. สินค้าใส่ไม่พอดี ผิดขนาด

สินค้ามีขนาดใหญ่หรือเล็กเกินไป ไม่พอดีกับขนาดร่างกาย

- สามารถลองสินค้าได้แต่ต้องอยู่ในสภาพ “ใหม่” 

- สินค้าจะต้องคืนมาพร้อมบรรจุภัณฑ์ และอุปกรณ์เสริม รวมทั้งของแถม

ช. สันนิษฐานว่าสินค้าถูกใช้งานมาแล้ว

สินค้ามีร่องรอยการถูกใช้งานมา หรือสันนิษฐานว่าเป็นสินค้ามือสอง

- สินค้าจะต้องคืนมาพร้อมบรรจุภัณฑ์ และอุปกรณ์เสริม รวมทั้งของแถม

ซ. สันนิษฐานว่าเป็นสินค้าลอกเลียนแบบ

สินค้าถูกสันนิษฐานว่าเป็นของลอกเลียนแบบ ไม่ใช่ของแท้

- สินค้าจะต้องคืนมาพร้อมบรรจุภัณฑ์ และอุปกรณ์เสริม รวมทั้งของแถม

ญ. สินค้าหมดอายุ

สินค้าเลยกำหนดวันหมดอายุ

- สินค้าจะต้องคืนมาพร้อมบรรจุภัณฑ์ และอุปกรณ์เสริม รวมทั้งของแถม

ลักษณะที่สามารถคืนได้

  • บรรจุภัณฑ์ไม่ถูกเปิดออก อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์

  • พัสดุปิดมิดชิด

  • บรรจุภัณฑ์อยู่ในสภาพดี มีอุปกรณ์เสริมครบ

ลักษณะที่ไม่สามารถคืนได้

  • บรรจุภัณฑ์ถูกเปิดออก อยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์

  • บรรจุภัณฑ์ได้รับความเสียหาย

*ประเภทของสินค้าชนิดต่างๆ ที่ไม่สามารถทำการคืนสินค้าได้โดยเหตุผล “เปลี่ยนใจ”

ประเภทสินค้าที่คืนไม่ได้

อิเล็กทรอนิกส์

• สินค้าที่ลูกค้ากรอกใบรับประกันแล้ว

หนังสือ เกมส์และดนตรี

• นิตยสาร หนังสือพิมพ์

• DVDs, CDs, เกมส์, ซอฟท์แวร์ และสินค้าอื่นที่ใกล้เคียง

สินค้าสำหรับเด็ก

• ผลิตภัณฑ์อาบน้ำ ผลิตภัณฑ์สำหรับแต่งตัว จุกนมปลอมสำหรับเด็ก

ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก อุปกรณ์ปั๊มน้ำนมแม่ นมผง เครื่องดื่ม และอาหารสำหรับทารก

แฟชั่น

• ชุดชั้นในสตรี ชุดนอนสตรี, ชุดลดน้ำหนักกระชับสัดส่วน

• ต่างหู กางเกงชั้นใน และถุงเท้า

• สินค้าที่มีการปรับแต่งขนาด รูปแบบลวดลาย หรืออื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้า เช่น การตัดความยาวกางเกง การปรับเปลี่ยนลวดลาย การปรับขนาดเสื้อผ้า

นาฬิกา แว่นตา เครื่องประดับ

• สินค้าที่มีการปรับเปลี่ยนขนาดสินค้า เช่นการตัดสายนาฬิกา การปรับเปลี่ยนขนาดเครื่องประดับ และแว่นตา

สุขภาพ และ

ความงาม

• น้ำหอม 

• เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว ของใช้ส่วนบุคคล ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก และผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกาย ที่มีการเปิดบรรจุภัณฑ์แล้ว

• ผลิตภัณฑ์เสริมรัก/ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ชาย

• อาหารเสริม

เครื่องใช้ ของตกแต่งบ้าน

• สีทาบ้าน เช่น สีทาภายใน และสีทาภายนอก

อุปกรณ์สัตว์เลี้ยง

• อาหาร และสินค้าเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง

สินค้าอุปโภคบริโภค

• ผลิตภัณฑ์สำหรับประกอบอาหาร 

• เครื่องดื่ม

• ผลิตภัณฑ์อาหารเช้า เช่น ซีเรียล นม แยม

• ขนม ลูกอม และช็อคโกแลต

• อาหารกระป๋อง อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป

ของใช้ในบ้าน

• อุปกรณ์ซักรีด อุปกรณ์ทำความสะอาด

• สเปรย์ปรับอากาศ

• ยาฆ่าแมลง

• กระดาษทิชชู

• อุปกรณ์ครัว

• ของใช้ในครัวเรือน

• อุปกรณ์ล้างจาน

กีฬา และกิจกรรมกลางแจ้ง

• ชุดชั้นในกีฬา ชุดว่ายน้ำ และ ถุงเท้ากีฬา

อื่นๆ

• สินค้าล้างสต๊อก

• สินค้าแถม