top of page

เรื่อง การตั้งชื่อกลุ่ม กิจกรรมกลุ่ม การทำภาพสื่อต่างๆ ของสมาชิก และ
แนวทางการปฏิบัติเพื่อเป็นการเก็บข้อมูลและตรวจสอบจากทางบริษัท


เรียน สมาชิกมูมอลทุกท่าน


ตามที่ทางบริษัทได้เคยประกาศกฎจรรยาบรรณ ฉบับที่ 2565 /08-3
(ประกาศทางเว็บไซต์ www.moomall.com/code-of-conduct ) เกี่ยวกับหัวข้อเรื่อง “หลักเกณฑ์ กฎระเบียบ เงื่อนไขจรรยาบรรณการดำเนินแพลตฟอร์ม ที่เกี่ยวข้องกับ โซเชียลมีเดีย (Social Media)“ บริษัทไม่อนุญาตให้สมาชิกที่เป็นเพเซอร์ (Pacer) ของแพลตฟอร์มมูมอล ใช้ ชื่อ หรือ โลโก้ มูมอล, moomall และ ชื่อ หรือ โลโก้ บริษัท ถิร เวนเชอร์ จํากัด, Thira Venture Company Limited ไม่ว่าจะสะกดแบบใดก็ตามในช่องทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ที่ทําให้บุคคลทั่วไปเกิด ความเข้าใจผิดว่าเป็นข้อมูลที่มาจากทางบริษัทโดยตรง

 

บริษัทจึงขอเน้นย้ำความเข้าใจเรื่องการตั้งชื่อกลุ่ม กิจกรรมกลุ่ม และการทำภาพสื่อของสมาชิกมูมอล ดังนี้

1. การจัดตั้งกลุ่ม กิจกรรม งานสัมมนา ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม moomall 

     1.1 สมาชิกผู้จัดตั้งกลุ่ม จัดกิจกรรม งานสัมมนา ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม moomall ในการดำเนินธุรกิจ หรือ การเรียนรู้ จะต้องแจ้งมาที่บริษัทเพื่อแจ้งข้อมูลและขออนุญาตก่อนจัดกิจกรรมทุกกรณี

2. การตั้งชื่อกลุ่ม ชื่อกิจกรรม ชื่องานสัมมนา ที่ไม่ได้เป็นส่วนของบริษัทโดยตรง

     2.1 การตั้งชื่อกลุ่ม ชื่อกิจกรรม ชื่องานสัมมนา ที่ใช้ชื่อ มูมอล หรือ moomall จะต้องใส่ข้อมูลชัดเจนว่าตั้งโดยกลุ่มใด หรือ สมาชิกท่านใด

     2.2 ภาพสื่อประกอบทั้งหมด เช่น ภาพโปรไฟล์, ภาพ cover, ภาพโปสเตอร์, ภาพแบนเนอร์ จะต้องใส่ข้อมูลว่าตั้งโดยกลุ่มใด หรือ สมาชิกท่านใด ตัวอย่าง กิจกรรมให้ความรู้ธุรกิจ moomall โดย กลุ่ม A , ครู B, โค้ช C เป็นต้น

 

3. การทำภาพสื่อประกอบทั้งหมดของสมาชิกมูมอล

     3.1 กรณีที่ใช้โลโก้ moomall มูมอล สามารถใช้ในภาพที่ออกแบบได้ไม่เกิน 25% ของภาพ

     3.2 ห้ามใช้ภาพสื่อที่ออกจากบริษัท ไปดัดแปลง แก้ไข ทุกกรณี

     3.3 ห้ามนำภาพผู้บริหารหรือบุคลากรของบริษัท ไปใช้ในการทำสื่อโดยไม่ได้รับอนุญาต

     3.4 กรณีที่ทางผู้บริหารหรือบุคลากรของบริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรม หรือ สัมมนา การออกแบบภาพสื่อจะต้องมีการขออนุญาตจากทางบริษัททุกกรณี

     3.5 ข้อความที่ระบุหมายเหตุ “กิจกรรมนี้ได้จัดตั้งขึ้นโดย...(ชื่อผู้จัดตั้ง)” ไว้ภายในสื่อประกอบทั้งหมด

     3.6 ข้อความที่ระบุหมายเหตุจะต้องระบุชัดเจน และ มองเห็นชัดเจนบนสื่อประกอบทั้งหมด

 

4. การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลเมื่อมีการละเมิดกฎจรรยาบรรณการตั้งชื่อกลุ่ม กิจกรรมกลุ่ม และการทำภาพสื่อ

     4.1 เมื่อมีการแจ้งละเมิดกฎจรรยาบรรณจากบริษัท จะต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7 วัน หลังได้รับการแจ้งให้แก้ไข

     4.2 หากได้รับการแจ้ง และ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง บริษัทจะถือว่าสมาชิกทำผิดกฎจรรยาบรรณ และดำเนินการพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

 

5.แนวทางการปฏิบัติเพื่อเป็นการเก็บข้อมูลและตรวจสอบจากทางบริษัท ก่อนการจัดตั้งกลุ่ม กิจกรรม งานสัมมนา ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม moomall มีแนวทางการแจ้งบริษัทเพื่อขออนุญาตตามขั้นตอน ดังนี้

 

     5.1 ชื่อกลุ่มและชื่อเพจของช่องทางโซเชียลมีเดียสาธารณะต่างๆ เช่นเพจหรือ กลุ่ม Facebook, กลุ่ม Line และอื่นๆ กรุณาทักเข้ามาที่ Line ชื่อ @moomallofficial (มี @ นำหน้า) เพื่อขอแบบฟอร์มกรอกข้อมูลเพื่อขออนุญาตบริษัท ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน ก่อนเริ่มนำไปใช้

     5.2 โปสเตอร์กิจกรรมออนไลน์ และ โปสเตอร์กิจกรรมออฟไลน์ กรุณาส่งรูปภาพมาทาง Line @moomallofficial

(มี @ นำหน้า) บริษัทเพื่อแจ้งข้อมูลล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน ก่อนเริ่มนำไปใช้

     5.3 บัญชีส่วนตัวโซเชียลมีเดีย เช่น Tiktok ,Facebook, Line, Youtube และอื่นๆ กรุณาแจ้งบัญชีส่วนตัวมาทาง Line ชื่อ @moomallofficial (มี @ นำหน้า) เพื่อแจ้งข้อมูล

 

หมายเหตุ : ช่องทางต่างๆที่ได้แจ้งมาแล้วสามารถนำสื่อของบริษัทไปใช้ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตอีก

 

     ทั้งนี้ อยากขอความร่วมมือจากสมาชิกทุกท่านให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับในการใช้สื่อเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดของสมาชิกท่านอื่นรวมถึงบุคคลภายนอกว่าเป็นสื่อส่วนกลางของบริษัท

และเพื่อการดำเนินธุรกิจบนแพลตฟอร์ม moomall ของสมาชิกทุกท่านดำเนินไปได้อย่างราบรื่น

 

จึงขอความร่วมมือทุกท่านมา ณ ที่นี้

ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2665

ฝ่ายจรรยาบรรณบริษัทฯ

bottom of page