top of page
moomall logo-01.png

นโยบายความเป็นส่วนตัว | Privacy policy

        moomall เป็นแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์ที่ดำเนินการโดยบริษัท ถิร เวนเชอร์ จำกัด ทางเราขอแจ้งนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับจากการประมวลผลในระหว่างการให้บริการหรือการเข้าถึงแพลตฟอร์มของบริษัท โดยบริษัทจะรวบรวมข้อมูลรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

        ข้อมูลส่วนตัวต่างๆ ของท่านที่ให้ไว้บนแพลตฟอร์มของ moomall จะถูกจัดเก็บไว้อย่างปลอดภัยและถือว่าท่านได้ยอมรับข้อตกลงนี้เรียบร้อยแล้ว โดยท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้ ดังนี้

เราเลือกจัดเก็บ และใช้งานข้อมูลอย่างไร?

       เราจะเลือกจัดเก็บเฉพาะข้อมูลที่จำเป็น เช่น ชื่อ หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขบัญชีธนาคาร ที่อยู่สำหรับการจัดส่งสินค้า อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ข้อมูลเหล่านี้จะถูกจัดเก็บด้วยความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลและจะถูกใช้งานเพื่อผลประโยชน์ต่อลูกค้าทุกท่านอย่างเหมาะสม เช่นเพื่อการให้ข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม หรือเพื่อให้บริการหลังการขายเป็นไปด้วยดี ทางแพลตฟอร์มถือว่าข้อมูลต่างๆ ที่ท่านได้ให้เรามาได้ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของแพลตฟอร์มโดยสมบูรณ์ หากเกิดข้อมูลหาย หรือเกิดความเสียหาย ด้วยกรณีใดๆ ก็ตาม ทางแพลตฟอร์มไม่มีส่วนในการรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น นอกจากนั้นข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่านจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ

ได้แก่:

 • โปรแกรมที่ท่านใช้ค้นหาเรา

 • เวลา วันที่ และข้อมูลที่ค้นหา

 • ประวัติการเข้าชม

ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับหรือไม่?

        ทางเราจะจัดเก็บข้อมูลของท่านที่ได้รับมาจากแพลตฟอร์มไว้อย่างปลอดภัยที่สุด โดยจะเปิดเผยเพียงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้าเอง เช่น เปิดเผยข้อมูลการจัดส่งสินค้าให้แก่ผู้ทำการจัดส่งสินค้า หรือมิฉะนั้นจะเปิดเผยเมื่อถูกขอให้เปิดเผยตามกฎหมายเท่านั้น

คลังข้อมูลส่วนบุคคล

 • moomall จะไม่ขายหรือยอมให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมรู้เห็นข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่ได้เก็บรวบรวมไว้โดยเด็ดขาด

 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวมออนไลน์จะได้รับการเปิดเผยเฉพาะภายในเครือบริษัทของเราเพื่อการดำเนินการภายในเพื่อผลประโยชน์ของผู้ใช้งาน moomall เท่านั้น

 • เมื่อท่านได้สร้างบัญชีผู้ใช้กับ moomall นั้น ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจะเก็บรวมรวมไว้ อาจมีดังต่อไปนี้

- ชื่อ-นามสกุล
- ที่อยู่สำหรับการจัดส่งสินค้า
- ที่อยู่อีเมล
- ข้อมูลบนหน้าบัตรประชาชน
- ข้อมูลบัญชีธนาคาร
- เบอร์โทรศัพท์มือถือ
- วันเกิด
- ข้อมูลบัญชีเฟสบุ๊ก
- ข้อมูลบัญชีไลน์
- ข้อมูลบัญชีอีเมลกูเกิล
- เพศ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมไว้นั้น จะถูกใช้ดังต่อไปนี้

 • เพื่อการจัดส่งสินค้าที่ท่านสั่งซื้อ

 • เพื่ออัพเดทข้อมูลการส่งสินค้า รวมไปถึงในกรณีที่ลูกค้าต้องการบริการอื่นๆ เพิ่มเติม

 • เพื่อการให้ข้อมูลสินค้าที่เกี่ยวข้อง

 • เพื่อดำเนินการจัดส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อสินค้าของท่าน และการให้บริการต่างๆ พร้อมทั้งให้ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของเรา ที่ท่านต้องการทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าและการบริการของเรานอกเหนือจากบนเว็บไซต์

 • เพื่อดำเนินการตรวจสอบตัวตนก่อนทำการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

 • เพื่อดำเนินโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

 • นอกจากนี้ เราจะใช้ข้อมูลที่ท่านให้กับเรา เพื่อการบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้ของท่านกับระบบของเรา, ตรวจสอบและส่งข้อมูลการดำเนินธุรกรรมทางด้านการเงินของท่านเพื่อยืนยันการชำระค่าสินค้าออนไลน์นั้นๆ, เพื่อตรวจสอบจำนวนการดาวน์โหลดข้อมูลจากเว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาปรับปรุงแผนผังและเนื้อหาภายในเว็บไซต์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ายิ่งขึ้น, รวมทั้งเพื่อให้เรารู้จักผู้ใช้บริการบนเว็บไซต์ของเรามากขึ้น, เพื่อที่เราจะสามารถดำเนินการศึกษาและรู้สถิติทางประชากรศาสตร์ของลูกค้าบนเว็บไซต์ของเรามากยิ่งขึ้น เพื่ออัพเดตข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์และตรงกับความต้องการของท่าน อันรวมไปถึงข้อมูลสินค้าและบริการจากเรา และด้วยเหตุผลทั้งหมดที่กล่าวมา เรามีความมั่นใจว่าท่านคงเห็นด้วยกับเราและยินยอมให้เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้อย่างดี เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน ผู้เป็นลูกค้าของเรา

เราขอส่งข้อมูลส่วนตัวของท่านอันได้แก่ ชื่อและที่อยู่ให้กับบุคคลที่สามในกรณีที่ต้องจัดส่งสินค้า เช่นการให้ข้อมูลแก่บริษัทขนส่งสินค้า

ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าของคุณจะถูกเก็บรวบรวมไว้ในระบบของเรา แต่ด้วยเหตุผลทางด้านการรักษาข้อมูลที่เข้มงวด เราจึงไม่สามารถเรียกข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าของท่านขึ้นมาเองได้โดยตรง เว้นแต่ผู้ใช้จะอนุมัติให้เราได้เข้าถึงข้อมูลในส่วนนี้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้ด้วยตัวเองโดยตรง เพียงเข้าสู่ระบบบนเว็บไซต์ด้วยชื่อบัญชีผู้ใช้ของท่านเอง ท่านจะสามารถดูข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าที่ดำเนินการแล้วได้ทั้งหมด ทั้งที่ อยู่ในระหว่างการจัดการตามคำสั่งซื้อและที่กำลังรอการจัดส่ง ท่านสามารถจัดการตั้งค่า หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสถานที่จัดส่ง ข้อมูลทางธนาคาร และการรับจดหมายข่าวสารได้ด้วยตัวท่านเอง ทั้งนี้ท่านจะต้องเก็บข้อมูลที่ใช้ในการเข้าสู่ระบบและข้อมูลส่วนตัวในบัญชีผู้ใช้เป็นความลับมิให้ข้อมูลดังกล่าวผ่านไปถึงบุคคลภายนอกใดๆได้ เราไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นกับการเข้าสู่ระบบที่ไม่เป็นไปตามความถูกต้องได้ หากความเสียหายนั้นไม่ได้มีสาเหตุมาจากเรา

ทำไมถึงโฆษณาออนไลน์ของร้านเราบ่อยนัก?

เนื่องจากทางร้านได้ใช้บริการ Google AdWords Remarketing และติดตั้ง Facebook pixel ไว้ในเว็บไซต์ ซึ่งอาจทำให้โฆษณาของแพลตฟอร์มของเราปรากฏอยู่บ่อยครั้ง โดยบริการดังกล่าวจะจำหมายเลข Browser ของท่าน แต่ไม่สามารถระบุตัวตนหรือเข้าถึงคอมพิวเตอร์ของท่านได้

เราสามารถเปลี่ยนแปลงนโยบายของแพลตฟอร์มได้หรือไม่?

เพื่อประโยชน์ของท่าน โปรดติดตามการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของนโยบายอยู่เสมอ เนื่องจากทางเรามีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขนโยบายในการรักษาข้อมูลดังกล่าวได้อยู่ตลอดเวลา โดยขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในช่วงเวลาดังกล่าว

ทางร้านเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์หรือไม่?

ข้อความ เนื้อหา ภาพ เสียง ครอบคลุมถึงส่วนประกอบต่างๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ และแพลตฟอร์มของเรานั้น ถือเป็นสิทธิ์ของทางร้านโดยชอบด้วยกฎหมาย หากฝ่าฝืนหรือมีการลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อจำหน่ายหรือกระทำการใดๆ อันเป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้า โดยไม่ได้รับอนุญาต ทางแพลตฟอร์มสามารถดำเนินการตามกฎหมายได้ทันที

ติดต่อเราได้อย่างไร

หากต้องการร้องเรียน หรือติชมนโยบายการรักษาข้อมูลดังกล่าว สามารถติดต่อเราได้ที่ info@moomall.com

ท่านสามารถดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google ได้โดย

bottom of page