นโยบายความเป็นส่วนตัว | Privacy policy

          moomall เป็นแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์ที่ดำเนินการโดยบริษัท ถิร เวนเชอร์ จำกัด ทางเราขอแจ้งนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับจากการประมวลผลในระหว่างการให้บริการหรือการเข้าถึงแพลตฟอร์มของบริษัท โดยบริษัทจะรวบรวมข้อมูลรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

          ข้อมูลส่วนตัวต่างๆ ของท่านที่ให้ไว้บนแพลตฟอร์มของ moomall จะถูกจัดเก็บไว้อย่างปลอดภัยและถือว่าท่านได้ยอมรับข้อตกลงนี้เรียบร้อยแล้ว โดยท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้ ดังนี้

เราเลือกจัดเก็บ และใช้งานข้อมูลอย่างไร?

เราจะเลือกจัดเก็บเฉพาะข้อมูลที่จำเป็น เช่น ชื่อ หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขบัญชีธนาคาร ที่อยู่สำหรับการจัดส่งสินค้า อีเมล์และเบอร์โทรศัพท์

ข้อมูลเหล่านี้จะถูกจัดเก็บด้วยความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลและจะถูกใช้งานเพื่อผลประโยชน์ต่อลูกค้าทุกท่านอย่างเหมาะสม เช่นเพื่อการให้ข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม หรือเพื่อให้บริการหลังการขายเป็นไปด้วยดี ทางแพลตฟอร์มถือว่าข้อมูลต่างๆ ที่ท่านได้ให้เรามาได้ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของแพลตฟอร์มโดยสมบูรณ์ หากเกิดข้อมูลหาย หรือเกิดความเสียหาย ด้วยกรณีใดๆ ก็ตาม ทางแพลตฟอร์มไม่มีส่วนในการรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น นอกจากนั้นข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่านจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ ได้แก่:

  • โปรแกรมที่ท่านใช้ค้นหาเรา

  • เวลา วันที่ และข้อมูลที่ค้นหา

  • ประวัติการเข้าชม

ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับหรือไม่?

ทางเราจะจัดเก็บข้อมูลของท่านที่ได้รับมาจากแพลตฟอร์มไว้อย่างปลอดภัยที่สุด โดยจะเปิดเผยเพียงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้าเอง เช่น เปิดเผยข้อมูลการจัดส่งสินค้าให้แก่ผู้ทำการจัดส่งสินค้า หรือมิฉะนั้นจะเปิดเผยเมื่อถูกขอให้เปิดเผยตามกฎหมายเท่านั้น

เราเก็บข้อมูลของท่านเพื่ออะไร?

การเก็บข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้การบริการท่านเป็นไปโดยสะดวก และเพื่อการพัฒนาแพลตฟอร์ม รวมถึงสินค้าและบริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าให้มากยิ่งขึ้นไปนั่นเอง

ทำไมถึงโฆษณาออนไลน์ของร้านเราบ่อยนัก?

เนื่องจากทางร้านได้ใช้บริการ Google AdWords Remarketing และติดตั้ง Facebook pixel ไว้ในเว็บไซต์ ซึ่งอาจทำให้โฆษณาของแพลตฟอร์มของเราปรากฏอยู่บ่อยครั้ง โดยบริการดังกล่าวจะจำหมายเลข Browser ของท่าน แต่ไม่สามารถระบุตัวตนหรือเข้าถึงคอมพิวเตอร์ของท่านได้ 

 

เราสามารถเปลี่ยนแปลงนโยบายของแพลตฟอร์มได้หรือไม่?

เพื่อประโยชน์ของท่าน โปรดติดตามการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของนโยบายอยู่เสมอ เนื่องจากทางเรามีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขนโยบายในการรักษาข้อมูลดังกล่าวได้อยู่ตลอดเวลา โดยขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในช่วงเวลาดังกล่าว

ทางร้านเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์หรือไม่?

ข้อความ เนื้อหา ภาพ เสียง คลอบคลุมถึงส่วนประกอบต่างๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ และแพลตฟอร์มของเรานั้น ถือเป็นสิทธิ์ของทางร้านโดยชอบด้วยกฎหมาย หากฝ่าฝืนหรือมีการลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อจำหน่ายหรือกระทำการใดๆ อันเป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้า โดยไม่ได้รับอนุญาต ทางแพลตฟอร์มสามารถดำเนินการตามกฎหมายได้ทันที

ติดต่อเราได้อย่างไร

หากต้องการร้องเรียน หรือติชมนโยบายการรักษาข้อมูลดังกล่าว สามารถติดต่อเราได้ที่ info@moomall.com